Obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 2.3.2020 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  001 - 2020    zákazka § 281 až § 288 
Detail 11.7.2016 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  001 - 2016  2 100,00 €  zákazka § 281 až § 288 
Detail 8.3.2019 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  002 - 2019  4 086,00 €  zákazka § 281 až § 288 
Detail 21.9.2018 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  004 - 2018  4 952,10 €  zákazka § 281 až § 288 
Detail 25.8.2017 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  004 - 2017  8 013,44 €  zákazka § 281 až § 288 
Detail 29.5.2019 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  003 - 2019  12 617,00 €  zákazka § 281 až § 288 
Detail 11.2.2019 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  001 - 2019  18 319,04 €  zákazka § 281 až § 288 
Detail 6.6.2018 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  003 - 2018  19 047,88 €  zákazka § 281 až § 288 
Detail 17.1.2018 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  001 - 2018  21 056,56 €  zákazka § 281 až § 288 
Detail 1.2.2017 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  001 - 2017  24 306,75 €  zákazka § 281 až § 288 
Detail 21.2.2017 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  002 - 2017  24 306,75 €  zákazka § 281 až § 288 
Detail 2.6.2017 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  003 - 2017  27 035,00 €  zákazka § 281 až § 288 
Detail 13.3.2018 Verejná súťaž - oprava mostného objektu  002 - 2018  32 315,00 €  zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 
Detail 9.9.2019 Nákup lesníckej techniky  40/PRV/2019  36 585,00 €  zákazka s nízkou hodnotou 
Detail 14.9.2016 Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty  002 - 2016  52 883,60 €  zákazka § 281 až § 288