Obstarávanie

Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty

Dátum zverejnenia:
25.8.2017
Poradové číslo:
004 - 2017
Cena bez DPH:
8 013,44 € 
Typ zákazky:
zákazka § 281 až § 288
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
11.9.2017 do 09.00 hod.
Termín dodania:
31.10.2017 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ing. Pavel Homola - konateľ spoločnosti
Tel.: 0903 789 288

Dokumenty