Obstarávanie

Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty

Dátum zverejnenia:
2.3.2020
Poradové číslo:
001 - 2020
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka § 281 až § 288
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
16.3.2020 do 09.30 hod.
Termín dodania:
31.8.2020 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ing. Pavel Homola - konateľ spoločnosti
Tel.: 0903 789 288

Dokumenty