Obstarávanie

Verejná súťaž - oprava mostného objektu

Dátum zverejnenia:
13.3.2018
Poradové číslo:
002 - 2018
Cena bez DPH:
32 315,00 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
22.3.2018 do 14.00 hod.
Termín dodania:
30.9.2018 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ing. Pavel Homola - konateľ spoločnosti
Tel.: 0903 789 288

Dokumenty