Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o dielo 5/2022 PČ 1.6.2022 Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek. Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975   
Detail Zmluva o dielo 5/2022 ŤČ 24.5.2022 Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) Norbert Nebus 46879943   
Detail Zmluva kúpna 5/2022 14.4.2022 drevo na pni Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975   
Detail Zmluva o dielo 4/2022 ŤČ 1.4.2022 Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) Vojček Pavol 17289629   
Detail Zmluva o dielo 4/2022 PČ 1.3.2022 Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek. Dziak Jozef st. 35398281   
Detail Zmluva o dielo 1/2022 ŤČ 7.1.2022 Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) Dziak Jozef st. 35398281   
Detail Zmluva o dielo 2/2022 ŤČ 7.1.2022 Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) Sčensný Štefan 41145291   
Detail Zmluva o dielo 3/2022 ŤČ 7.1.2022 Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975   
Detail Zmluva o dielo 1/2022 PČ 7.1.2022 Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek Pavlák Ondrej 43561977   
Detail Zmluva o dielo 2/2022 PČ 7.1.2022 Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek Dziak Ján 50139886   
Detail Zmluva o dielo 3/2022 PČ 7.1.2022 Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek,... Janka Pavláková 41 708 822   
Detail Zmluva kúpna 1/2022 5.1.2022 sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni JADOLINVEST s.r.o. 44945248   
Detail Zmluva kúpna 2/2022 5.1.2022 sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula Reg.: 121359523   
Detail Zmluva kúpna 3/2022 5.1.2022 sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni WALD Slovakia, s.r.o. 45936064    
Detail Zmluva kúpna 4/2022 5.1.2022 sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni Chlpáň Ján 17122724   
Detail Zmluva servisná Servisná zmluva 23.12.2021 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na poskytovaní systémovej a užívateľskej podpory... IterSoft SK, s. r. o. Zvolen 50857258  450,00 EUR 
Detail Zmluva o ochrane osobných údajov alebo GDPR Zmluva o ochrane osob. údajov 23.12.2021 Poskytovateľ môže mať v súvislosti s poskytovaním služieb technickej podpory k... IterSoft SK, s. r. o. Zvolen 50857258   
Detail Zmluva o dielo ..../2012 23.12.2021 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť licenciu Software a prevádzať servis Software. Servisom sa... IterSoft SK s. r. o. Zvolen 50857258  4 918,80 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 86282-2021/710 3.11.2021 Poskytnutie podpory obhospodarovateľovi lesa pôsobiacemu v sektore lesného hospodárstva na... Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  59 270,84 EUR 
Detail Zmluva o dielo 10/2021 PČ 1.9.2021 Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek Dziak Jozef ml. 46193618   
Export do csv